kwaliteit en certificaten

de zekerheid van een betrouwbare organisatie

Van Vliet Bedrijven - ISO9001 Certificaat

ISO9001 Gecertificeerd

De ISO9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

ISO9001 Certificaat (pdf)
Van Vliet Bedrijven - Groenkeur Certificaat

Groenkeur Groenvoorziening Gecertificeerd

Groenkeur is een keurmerk voor dienstverlening in het groen. Groenkeur geeft voor vijf vakdisciplines een certificaat uit. Elk certificaat heeft zijn eigen beoordelingsrichtlijnen (BRL). Het doel van de richtlijnen is om de kwaliteit en het vakmanschap van groenprofessionals inzichtelijk te maken aan opdrachtgevers.

Groenkeur Certificaat (pdf)
Van Vliet Bedrijven - VCA Certificaat

VCA Gecertificeerd

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft een VCA certificering een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet en dat de werknemers op de hoogte zijn van de veiligheidsregelgeving.

VCA Certificaat (pdf)
Van Vliet Bedrijven - Erkend Leerbedrijf

Erkend Leerbedrijf

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Erkende leerbedrijven – zowel bedrijven als zzp’ers – zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

Naar s-bb.nl